Τελευταία τροποποίηση: 11 Φεβρουαρίου 2022

Σε αυτό το έγγραφο χρησιμοποιούμε τους όρους “2Grow”, “εμείς”, “μας”, “η Εταιρεία” και “εμάς” για να αναφερθούμε στην εταιρία “Solutions 2grow A.E” και τους όρους “εσείς” και “εσάς” για να αναφερθούμε στους πελάτες. Οι επικεφαλίδες της παρούσας σύμβασης δεν επηρεάζουν την ερμηνεία τους.

Η Εταιρεία εκτιμά ότι συνεργάζεται με εσάς ή την Εταιρεία σας. Ως πάροχος υπηρεσιών εκπαίδευσης η Εταιρεία πρέπει να συμμορφώνεται με ορισμένους νόμους και κανονισμούς.

Αυτή η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης 2Grow (“AUP”) ισχύει για τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος, υπηρεσίας ή δικτυακού τόπου που παρέχεται από εμάς (2Grow), ανεξάρτητα από το αν το παρέχουμε άμεσα ή χρησιμοποιήστε κάποιο τρίτο μέρος για να το παρέχει σε εσάς.

Η Εταιρεία υποστηρίζει τις δεοντολογικές επιχειρηματικές πρακτικές και αναμένει από τους χρήστες, τους πελάτες, τους συνεργάτες και άλλους να τηρήσουν αυτά τα πρότυπα. Ενώ η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει στους χρήστες την ελευθερία να δημοσιεύουν στον ιστότοπο τους οποιοδήποτε περιεχόμενο θέλουν, η Εταιρεία πρέπει να εξισορροπήσει την επιθυμία της με την κοινότητα που εξυπηρετεί, το κοινό, τους νόμους όπου η Εταιρεία ασκεί τις δραστηριότητες της και τους σχετικούς κανονισμούς.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να αναστέλλει ή να καταγγείλει οποιαδήποτε ιστοσελίδα φιλοξενείται για οποιονδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων, παραβιάζοντας τους νόμους, τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτής της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης ή τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στην γραπτή συμφωνία φιλοξενίας που έχετε με την Εταιρεία, η οποία ενσωματώνεται εδώ.

Η Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης παρακάτω περιγράφει ορισμένες ενέργειες σχετικά με το περιεχόμενο και τη λειτουργία του ιστότοπου σας, τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί ακατάλληλες και συνεπώς απαγορευμένες. Τα παραδείγματα που αναφέρονται σε αυτόν τον κατάλογο παρέχονται ως παραδείγματα μόνο για την καθοδήγηση σας.
Αν δεν είστε σίγουροι αν επιτρέπεται η χρήση ή η ενέργεια που έχετε σχεδιάσει, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εταιρεία.

Το δικαίωμα της Εταιρείας να καταργήσει ή να τερματίσει οιονδήποτε ιστότοπο που φιλοξενείται από την Εταιρεία για ακατάλληλο περιεχόμενο βάσει αυτής της Πολιτικής δεν θα υποχρεώνει την Εταιρεία να παρακολουθεί ή να ασκεί συντακτικό έλεγχο σε οποιαδήποτε τοποθεσία Web.

Απαγορευμένες δραστηριότητες

Οι ενέργειες τις οποίες η Εταιρεία θεωρεί ακατάλληλες και οι λόγοι αναστολής ή τερματισμού του λογαριασμού σας περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τα ακόλουθα:

 1. Χρήση του ιστότοπου σας για την πώληση οποιωνδήποτε αγαθών ή υπηρεσιών που είναι παράνομες στη θέση στην οποία τοποθετείται ή λαμβάνεται το περιεχόμενο ή τα παραδοθέντα αγαθά ή υπηρεσίες.

 2. Η χρήση του ιστότοπου σας για την ανάρτηση περιεχομένου που είναι άσεμνο, αηδιαστικό, λαϊκό, πορνογραφικό, περιέχει γυμνό ή σεξουαλικές πράξεις, υπερβολικά βίαιο, παρενοχλητικό ή άλλως απαράδεκτο.

 3. Η χρήση του ιστότοπούυσας για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που υποστηρίζει, προωθεί ή άλλως ενθαρρύνει τη βία κατά κυβερνήσεων, οργανώσεων, ομάδων ή ατόμων ή παρέχει οδηγίες, πληροφορίες ή βοήθεια για την πρόκληση ή τη διεξαγωγή τέτοιας βίας.

 4. Η χρήση του ιστότοπου σας για τη δημοσίευση οποιουδήποτε περιεχομένου που κατέχει η Εταιρεία (συμπεριλαμβανομένων των συνεργατών της), υπαλλήλων ή μετόχων μέχρι δημόσιο περιφρόνηση ή γελοιοποίηση ή θα βλάψει ή θα βλάψει τη φήμη ή την υπεραξία της Εταιρείας.

 5. Χρήση του ιστότοπου σας για την ανάρτηση περιεχομένου που παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα, εμπορικά μυστικά ή άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.

 6. Μη λήψη όλων των απαιτούμενων δικαιωμάτων όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπο σας για τη λήψη, μεταφόρτωση, λήψη, προβολή, διανομή ή εκτέλεση προγραμμάτων ή εκτέλεση άλλων έργων που προστατεύονται από νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.

 7. Διαγραφή ή τροποποίηση ιδιοτήτων συγγραφέων, ειδοποιήσεων πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων πληροφοριών διαχείρισης πνευματικών δικαιωμάτων, εκτός εάν επιτρέπεται γραπτώς από τον δημιουργό ή τον ιδιοκτήτη.

 8. Η χρήση του ιστοτόπου σας με στρεβλωτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της απόσπασης δυσάρεστων, δυσφημιστικών, σκανδαλωδών, απειλητικών, παρενοχλητικών ή ιδιωτικών πληροφοριών χωρίς την άδεια του εμπλεκόμενου προσώπου ή την απόσπαση περιεχομένου που ενδέχεται να προκαλέσει συναισθηματική δυσφορία.

 9. Εισαγωγή ιών, σκουληκιών, Δούρειων ίππων ή άλλου επιβλαβούς κώδικα στο Διαδίκτυο. ή

 10. Οποιαδήποτε άλλη πράξη ή παράλειψη που η Εταιρεία κατά την απόλυτη κρίση τους κρίνει απαράδεκτη, ανεξάρτητα από το αν μια τέτοια πράξη είναι εύλογη.

Τεχνικές απαγορεύσεις

 • Χρήση των υπηρεσιών μας, των δικών σας ή άλλων, για να προκαλέσετε επιθέσεις άρνησης παροχής υπηρεσιών κατά της Εταιρείας ή άλλων ιδιοκτητών ή χρηστών του Διαδικτύου ή να υποβαθμίσετε τη λειτουργία της υπηρεσίας φιλοξενίας της Εταιρείας ή των διακομιστών και των εγκαταστάσεων άλλων κεντρικών υπολογιστών δικτύου ή χρηστών του διαδικτύου.

 • Δημοσίευση μηνυμάτων, εικόνων ή οποιουδήποτε άλλου στοιχείου που καταναλώνει υπερβολικό χρόνο CPU ή χώρο αποθήκευσης.

 • Χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας για να προσφέρετε υπηρεσίες αλληλογραφίας, δυνατότητες προώθησης αλληλογραφίας, λογαριασμούς POP, απαντήσεις αυτοκινήτων ή παρόμοια προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός από τις δικές σας.

 • Χρήση των υπηρεσιών για να μεταπωλήσετε την πρόσβαση σε σενάρια CGI που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα φιλοξενίας της Εταιρείας.

 • Χρήση των υπηρεσιών για να ανατρέψετε ή να βοηθήσετε άλλους στην υπονόμευση, την ασφάλεια ή την ακεραιότητα οποιωνδήποτε συστημάτων, εγκαταστάσεων ή εξοπλισμού της εταιρείας.

 • Χρήση των υπηρεσιών για να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στα δίκτυα υπολογιστών της Εταιρείας ή οποιασδήποτε άλλης οντότητας ή προσώπου.

 • Χρήση των υπηρεσιών για την παροχή κωδικών πρόσβασης ή κωδικών πρόσβασης σε άτομα που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να λαμβάνουν τέτοια υλικά από τον χειριστή του συστήματος που απαιτεί τον κωδικό πρόσβασης ή τον κωδικό πρόσβασης.

 • Χρήση των υπηρεσιών για i) να σφυρηλατήσει την υπογραφή ή άλλο αναγνωριστικό σήμα ή κώδικα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ii) να διαψεύσει ή να αναλάβει την ταυτότητα οποιουδήποτε άλλου προσώπου, ή iii) να ασκήσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, πλαστογράφησης, να επιχειρήσει να εξαπατήσει ή να παραπλανήσει άλλα πρόσωπα σχετικά με την πραγματική ταυτότητα του Χρήστη.

 • Χρήση των υπηρεσιών για τη διεξαγωγή ανιχνεύσεων λιμένων ή άλλων επεμβατικών διαδικασιών εναντίον οποιουδήποτε διακομιστή (εκτός από οποιονδήποτε διακομιστή για τον οποίο ο χρήστης είναι εξουσιοδοτημένος διαχειριστής συστήματος.

 • Παραβιάζοντας οποιονδήποτε όρο και προϋπόθεση οποιασδήποτε συμφωνίας, εσείς, η μέλος της οντότητας σας ή η οντότητα που αντιπροσωπεύετε έχει με την 2Grow, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά των όρων και των όρων των όρων και προϋποθέσεων της σύμβασης φιλοξενίας του ιστότοπου της Εταιρείας, τους όρους χρήσης, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας ή οποιαδήποτε άλλη συμφωνία με την Εταιρεία, τα οποία ενσωματώνονται στην παρούσα ως αναφορά ως Εκθέματα. ή

 • Χρήση των υπηρεσιών με οποιονδήποτε άλλο τρόπο για να διακόψετε ή να παρέμβετε στη χρήση άλλων χρηστών από το Διαδίκτυο.

ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η Εταιρεία μπορεί να αναθεωρήσει κατά τη διακριτική της ευχέρεια αυτή την Πολιτική Αποδεκτής Χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οποιεσδήποτε τέτοιες αλλαγές θα δημοσιεύονται από την Εταιρεία στον ιστότοπο της. Θα είστε υπεύθυνοι για την περιοδική επανεξέταση της Πολιτικής Αποδεκτής Χρήσης στο Διαδίκτυο για να ενημερωθείτε για οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτές. Συμφωνείτε να δεσμεύεστε από όλες αυτές τις αλλαγές.